0888802426
 

Cam kết của posco

Cam kết của posco

  • 90% Email chạy vào Inbox của khách hàng.
  • Chúng tôi cam kết thời gian dịch vụ không bị gián đoạn là 99.5% uptime trong năm.
  • Chúng tôi đảm bảo những yêu cầu hỗ trợ của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian tối đa là 02 ngày, tức trong vòng 48 giờ kể từ lúc yêu cầu của bạn được ghi nhận vào hệ thống
  • Hệ thống bao gồm máy chủ điện toán đám mây, hệ điều hành và phần mềm Email Marketing.
  • Đối với những sự kiện đã có kế hoạch trước, chủ yếu phục vụ cho việc bảo trì hệ thống, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn qua email. Chúng tôi sẽ chọn thời điểm phù hợp cho việc bảo trì nhằm tối thiểu hóa ảnh hưởng.
  • Báo cáo chiến dịch bất kỳ khi nào bạn yêu cầu