0888802426
 

EMAIL MARKETING

Chi phí thấp - Hiệu quả cao

HIỆU QUẢ
CỦA EMAIL MARKETING

 •  
  Tăng doanh số nhanh nhất với chi phí thấp.
 •  
  Dễ dàng và nhanh chóng chăm sóc
  khách hàng thành viên.
 •  
  Tiếp cận khách hàng mới với chi phí thấp
 •  
  Tuỳ biến nội dung, truyền tải trọn vẹn thông điệp
  đến với khách hàng
 •  
  Hình thức Marketing duy nhất biết khách hàng là ai
  và dễ dàng nhận phản hồi.
 •  
  90% Email chạy vào Inbox của khách hàng.
 •  
  Chúng tôi cam kết thời gian dịch vụ không bị gián đoạn là 99.5% uptime trong năm.
  ( Nghĩa là thời gian cho phép gián đoạn trong năm là 360 ngày x 24h x 0.005 = 43.2h/năm,
  bao gồm cả thời gian bảo trì làm gián đoạn dịch vụ. Trung bình mỗi tháng
  dịch vụ bị gián đoạn là 3.6h )
 •  
  Chúng tôi đảm bảo những yêu cầu hỗ trợ của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian tối đa
  là 02 ngày, tức trong vòng 48 giờ kể từ lúc yêu cầu của bạn được ghi nhận vào hệ thống
  ServiceDesk, bất kể ngày làm việc hay không.
 •  
  Hệ thống bao gồm máy chủ điện toán đám mây, hệ điều hành và phần mềm Email Marketing.
  Sự cố bất thường xuất hiện làm gián đoạn dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Khi có sự cố như vậy,
  tùy vào mức độ ảnh hưởng, thời gian hồi phục dịch vụ, chúng tôi sẽ tăng thêm
  thời gian sử dụng dịch vụ cho bạn dựa trên thỏa thuận mà không tính phí.
 •  
  Đối với những sự kiện đã có kế hoạch trước, chủ yếu phục vụ cho việc bảo trì hệ thống,
  chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn qua email. Chúng tôi sẽ chọn thời điểm phù hợp
  cho việc bảo trì nhằm tối thiểu hóa ảnh hưởng
 •  
  Báo cáo chiến dịch bất kỳ khi nào bạn yêu cầu