0888802426
 

Tuyển dụng

  • Về posco VIETNAM
  • Nhân viên thiết kế
  • Biên tập viên nội dung
  • Trưởng nhóm kinh doanh
  • Nhân viên kinh doanh

Về posco VIETNAM

Là một công ty hoạt động trên lĩnh vực Marketing doanh nghiệp, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Posco Việt Nam có mục tiêu nhất quán và rõ ràng ngay từ khi mới thành lập. Chiến lược phát triển Posco là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Marketing : Quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tư vấn định hướng góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng những chiến lược phù hợp và mang lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên đặc thù sản phẩm và định hướng phát triển mà khách hàng hướng đến.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, đam mê và sáng tạo, Posco mang đến cộng đồng làm Marketing một sức mạnh mới: Những người làm Marketing trong thế giới công nghệ hiện đại kết hợp với những trải nghiệm trong Marketing thị trường truyền thống.

Posco Việt Nam tin tưởng mang một vị trí mới, sức mạnh mới, cá tính riêng và thổi bùng sự phát triển trong cộng đồng Marketing. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón cùng khách hàng vượt giông bão gặt hái thành quả. Thông điệp mà Posco muốn mang lại cho khách hàng: Thiện chí xây dựng sự hợp tác lâu bền, thấu hiểu và đồng hành để phát triển.

Nhân viên thiết kế

Là một công ty hoạt động trên lĩnh vực Marketing doanh nghiệp, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Posco Việt Nam có mục tiêu nhất quán và rõ ràng ngay từ khi mới thành lập. Chiến lược phát triển Posco là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Marketing : Quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tư vấn định hướng góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng những chiến lược phù hợp và mang lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên đặc thù sản phẩm và định hướng phát triển mà khách hàng hướng đến.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, đam mê và sáng tạo, Posco mang đến cộng đồng làm Marketing một sức mạnh mới: Những người làm Marketing trong thế giới công nghệ hiện đại kết hợp với những trải nghiệm trong Marketing thị trường truyền thống.

Posco Việt Nam tin tưởng mang một vị trí mới, sức mạnh mới, cá tính riêng và thổi bùng sự phát triển trong cộng đồng Marketing. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón cùng khách hàng vượt giông bão gặt hái thành quả. Thông điệp mà Posco muốn mang lại cho khách hàng: Thiện chí xây dựng sự hợp tác lâu bền, thấu hiểu và đồng hành để phát triển.

Biên tập viên nội dung

Là một công ty hoạt động trên lĩnh vực Marketing doanh nghiệp, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Posco Việt Nam có mục tiêu nhất quán và rõ ràng ngay từ khi mới thành lập. Chiến lược phát triển Posco là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Marketing : Quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tư vấn định hướng góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng những chiến lược phù hợp và mang lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên đặc thù sản phẩm và định hướng phát triển mà khách hàng hướng đến.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, đam mê và sáng tạo, Posco mang đến cộng đồng làm Marketing một sức mạnh mới: Những người làm Marketing trong thế giới công nghệ hiện đại kết hợp với những trải nghiệm trong Marketing thị trường truyền thống.

Posco Việt Nam tin tưởng mang một vị trí mới, sức mạnh mới, cá tính riêng và thổi bùng sự phát triển trong cộng đồng Marketing. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón cùng khách hàng vượt giông bão gặt hái thành quả. Thông điệp mà Posco muốn mang lại cho khách hàng: Thiện chí xây dựng sự hợp tác lâu bền, thấu hiểu và đồng hành để phát triển.

Trưởng nhóm kinh doanh

Là một công ty hoạt động trên lĩnh vực Marketing doanh nghiệp, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Posco Việt Nam có mục tiêu nhất quán và rõ ràng ngay từ khi mới thành lập. Chiến lược phát triển Posco là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Marketing : Quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tư vấn định hướng góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng những chiến lược phù hợp và mang lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên đặc thù sản phẩm và định hướng phát triển mà khách hàng hướng đến.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, đam mê và sáng tạo, Posco mang đến cộng đồng làm Marketing một sức mạnh mới: Những người làm Marketing trong thế giới công nghệ hiện đại kết hợp với những trải nghiệm trong Marketing thị trường truyền thống.

Posco Việt Nam tin tưởng mang một vị trí mới, sức mạnh mới, cá tính riêng và thổi bùng sự phát triển trong cộng đồng Marketing. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón cùng khách hàng vượt giông bão gặt hái thành quả. Thông điệp mà Posco muốn mang lại cho khách hàng: Thiện chí xây dựng sự hợp tác lâu bền, thấu hiểu và đồng hành để phát triển.

Nhân viên kinh doanh

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng những chiến lược phù hợp và mang lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên đặc thù sản phẩm và định hướng phát triển mà khách hàng hướng đến.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, đam mê và sáng tạo, Posco mang đến cộng đồng làm Marketing một sức mạnh mới: Những người làm Marketing trong thế giới công nghệ hiện đại kết hợp với những trải nghiệm trong Marketing thị trường truyền thống.Posco Việt Nam tin tưởng mang một vị trí mới, sức mạnh mới, cá tính riêng và thổi bùng sự phát triển trong cộng đồng Marketing. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón cùng khách hàng vượt giông bão gặt hái thành quả. Thông điệp mà Posco muốn mang lại cho khách hàng: Thiện chí xây dựng sự hợp tác lâu bền, thấu hiểu và đồng hành để phát triển.