Real-time content Marketing: Chiêu hái ra tiền tận dụng những khoảnh khắc bất ngờ

Sự kết hợp hoàn hảo của những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng và những ý tưởng xuất thần được đánh giá là những yếu tố chủ chốt dẫn đến sự thành công của mọi chiến lược content marketing của mọi thương hiệu. Nhắc đến những câu chuyện thành công với real-time content marketing (marketing qua nội dung những thông điệp được truyền tải dựa trên một khoảnh khắc vừa diễn ra), không thể không nhớ đến sự kiện tại Superbowl 2014.