7 bước xây dựng tầm nhìn hoạt động kinh doanh

Khi bắt đầu làm kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp, việc xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp là bước bắt buộc đầu tiên. Quá trình này không hề kém quan trọng hơn so với chiến lược hoạt động (Strategy). Nếu không có một tầm nhìn phù hợp cho doanh nghiệp, sẽ rất khó để duy trì các kế hoạch cải tiến không ngừng và giữ vững (hoặc vươn tới) vị trí tầm cỡ thế giới của doanh nghiệp.

vision

Yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra tầm nhìn là phải hướng tới sự vĩ đại. Một tầm nhìn định hướng cho tổ chức hướng tới sự tầm thường thì sẽ rất khó để khơi gợi lòng nhiệt tình từ các thành viên trong tổ chức. Tầm nhìn của một doanh nghiệp cần phải tham vọng, nhưng trong tầm khả năng có thể đạt được. Một công ty sẽ không thể tiến xa hơn tầm nhìn mà bạn tạo ra trong quá trình này.